Mångfald

Envishet

Stolthet

Det oväntade

Oändlighet

Möjligheter

Stabilitet

Hopp

Företagsfriskvård

 

Förebygg och förkorta sjukskrivningar på din arbetsplats

 

Som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet satsar vi på att göra medarbetarna delaktiga i sin egen rehabilitering.

Vi är godkänd som företagshälsovård av Försäkringskassan och arbetar med arbetsplatsnära stöd.

Vi fokuserar på kartläggning, funktionsbedömning och framtidsplanering.

Våra ledord är: Möjligheter, Lösningar, Resultat

Lösningar på problem

För arbetsgivare som vill lösa problem på arbetsplatsen.

Individuell handslingsplan

Rätt person på rätt plats gynnar alla.

Kontakta oss

Kontakta oss så ser vi vad vi kan hjälpa er med.

Share This